“ชูศักดิ์” ชี้โกงแบบเซียนเหยียบเมฆหวังอยู่ยาว หากคว่ำ กม.เลือกตั้ง ส.ส.- สว. อัดไม่เขียนเกณฑ์ให้ชัดต้องการให้เกิดสภาพอยู่ยาวหรือไม่ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เป็นกฎหมายที่จำเป็นที่เหลืออยู่อีกสองฉบับที่หากประกาศใช้แล้วต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง

ภายใน 150 วัน เท่าที่ปรากฏตามข่าว ทั้ง กรธ.ผู้ยกร่างและกกต.ผู้รักษาการตามกฎหมายต่างไม่เห็นด้วยกับร่างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปของ สนช.ในหลายๆ ประเด็น ในที่สุดคงนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการ เพื่อหาข้อสรุปแล้วนำเสนอ สนช.เพื่อพิจารณา หากพิจารณาที่ไปที่มาขององค์กรที่เกี่ยวข้องก็มาจากแม่น้ำสายเดียวกัน มาจาก คสช.ด้วยกัน ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการปีนเกลียว พูดกันไม่รู้เรื่องถึงขั้นแตกหัก ดูไม่น่าจะเกิดขึ้น คงจะมีทางรอมชอมหาข้อยุติกันได้แล้วเสนอ สนช.เพื่ออนุมัติกฎหมายในขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญไปเขียนว่าหาก สนช.ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กรรมาธิการฯ เสนอและมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามไม่อนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าว ให้ร่างกฎหมายนั้นเป็นอันตกไป และไม่ได้เขียนอะไรไว้อีกว่าจะต้องยกร่างใหม่อย่างไร ใครยกร่าง ใช้เวลาเท่าไร กรณีจึงอาจเข้าใจได้ว่าเป็นความจงใจของผู้ร่างรัฐธรรมนูญว่าต้องการให้เกิดสภาพเช่นนั้นหรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

admin