ผลสำรวจความคิดเห็นเยาวชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในกทม.เรื่องมุมมองต่อผู้ใหญ่ พบเยาวชนส่วนใหญ่ให้ผู้ใหญ่สอบตกเกือบทุกประเด็น วอนให้เปิดกว้างทางความคิด ลดอคติ ขณะเดียวกันกลับมองอินเทอร์เน็ตเป็นที่พึ่งไขปัญหาได้มากกว่าผู้ใหญ่ และโรงเรียน

นายเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ตัวแทนองค์กรนิวกราวด์ องค์กรศึกษา วิจัย และสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหา คุณภาพชีวิต เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นของเยาวชน อายุ 10-25 ปี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจำนวน 6,010 คน ในพื้นที่กทม. เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อประเทศไทย และมุมมองของเยาวชนที่มีต่อผู้ใหญ่ ในระหว่างวันที่ 3-31 ธันวาคม 2560 เป็นการตัดคะแนนผลสำรวจแบบอิงเกรด คะแนนน้อยแสดงว่า สอบตก โดยพบว่า ผลสะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนรู้สึกว่า ตัวเองมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 50 ส่วนความรู้ที่มีต่อผู้ใหญ่ ทั้งทัศนคติ และความหวัง สอบตกทุกข้อ ซึ่งในหัวข้อมุมมองต่อผู้ใหญ่ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่สะท้อนว่า ผู้ใหญ่ขอโทษ หรือ แสดงความรู้สึกผิดต่อเด็กน้อย ได้คะแนนเฉลี่ย 24.37 หรือ ได้เกรด FFF ขณะที่รู้สึก ว่า ถูกผู้ใหญ่จับผิด ได้รับคะแนนเฉลี่ย 57.79 ได้เกรด F

นายเปรมปพัทธ กล่าวว่า ขณะเดียวกันจากการสำรวจ ว่า สิ่งใดที่ช่วยตอบคำถามที่สงสัย เยาวชนส่วนใหญ่ ให้คะแนนเฉลี่ย 37.56 หรือ เกรด F คือคำตอบจากผู้ใหญ่ ,วัด , คะแนนเฉลี่ย 51.83 หรือเกรด D ได้คำตอบจากโรงเรียน ,ขณะที่ คะแนนเฉลี่ย 82.42 หรือเกรด A ได้รับคำตอบจากอินเทอร์เน็ต ส่วนความเป็นตัวของตัวเองพบว่า อยู่กับกลุ่มเพื่อน แวดวง ได้คะแนนเฉลี่ย 83 หรือ เกรด A รองลงมาไปเที่ยว ได้คะแนน 73.15 หรือเกรด B ส่วนการพูดคุยกับผู้ใหญ่ ได้คะแนนเฉลี่ย 39.42 หรือ เกรด FF ส่วนคำถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับ สิ่งที่เห็นว่าสื่อมวลชนควรนำเสนอ คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ และเยาวชน หรือ เรื่องมุมมองที่สะท้อนจากตัวเด็กเอง ส่วนสิ่งที่เห็นว่า สื่อมวลชนไม่ควรนำเสนอ ได้แก่ เรื่องราวของเหล่าดารา บันเทิง ที่ผ่านอินสตาแกรม เพราะเดี๋ยวนี้เยาวชนก็ติดตามกันเองอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็น ข่าวการเมืองที่ไม่มีประโยชน์ และอยากได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ คือ การรับฟัง ความเข้าใจ ลดอคติจากผู้ใหญ่

สำนักข่าวไทย

admin