ผลสำรวจพบว่า วัยรุ่นในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยการมีอายุครบ 20 ปีในปีงบประมาณนี้ เป็นชาวต่างชาติถึง 1 ใน 8

หนังสือพิมพ์เจแปนไทมส์รายงานว่า วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคมถือเป็นวันบรรลุนิติภาวะของญี่ปุ่น ข้อมูลของ 23 แขวงพิเศษในกรุงโตเกียวพบว่า ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2560 ถึง 1 เมษายนปีนี้มีผู้อายุครบหรือจะครบ 20 ปี ทั้งหมด 83,764 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 13 หรือ 10,959 คนไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น ถือเป็นสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว 410,650 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 เท่านั้นของประชากรทั้งเมือง 9.3 ล้านคน แขวงชินจูกุมีผู้บรรลุนิติภาวะที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นมากที่สุด 1,837 คน หรือร้อยละ 45.9 ของผู้ใหญ่ใหม่ในแขวงนี้ ตามมาด้วยแขวงโทชิมะ มี 1,206 คน หรือร้อยละ 38.4 ทั้งที่เมื่อ 5 ปีก่อนมีเพียง 335 คนเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สาเหตุที่กรุงโตเกียวมีผู้ใหญ่ใหม่ที่เป็นคนต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25.5 จากปี 2556 เป็นเพราะชาวต่างชาติพากันขอวีซานักเรียนและวีซาฝึกงานเข้าญี่ปุ่น ตอบสนองภาวะขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่นที่มีอัตราเด็กเกิดใหม่ต่ำโดยเฉพาะในกรุงโตเกียว เรื่องนี้จะเป็นแนวโน้มระยะยาว รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขด้วยมาตรการเฉพาะหน้า ปัจจุบันญี่ปุ่นห้ามแรงงานไร้ทักษะเข้ามาทำงาน แต่เปิดช่องให้ชาวต่างชาติขอวีซานักเรียนและวีซาฝึกงาน เฉพาะชาวต่างชาติในกรุงโตเกียวที่ถือวีซานักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 58,764 คนในปี 2555 เป็น 104,889 เมื่อปีก่อน

สำนักข่าวไทย

admin